27 اسفند 1399

مرکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان نور شهریار

شماره تماس :‌ 02154121 داخلی 6060 با تلاش پزشکان و سرمایه گذاری هیئت مدیره بیمارستان نور شهریار...
ادامه مطلب

23 بهمن 1399

مرکز تصویربرداری پزشکی کوثر شهریار

مركز تصویربرداری پزشکی کوثر شهریار با بهره بردن از جدیدترین سیستم های تصویربرداری پزشكی در منطق...
ادامه مطلب